Instellen van Rechtbanken

Wanneer we rechtbanken instellen om de wetten, die voortvloeien uit de Goddelijke wet, te handhaven, maken we de spirituele structuur van het universum concreet. Dit helpt ons het abstracte begrip eigen te maken dat er een Schepper is, de ultieme Rechter, die de leiding heeft en ons verantwoordelijk houdt voor het volgen van Zijn wetten. Het is niet genoeg om te weten dat we allemaal verantwoordelijk worden gehouden in de wereld die komt, of zelfs door de Schepper in deze wereld. We moeten de consequenties daadwerkelijk in deze wereld realiseren.

Hier volgen enkele fundamentele principes met betrekking tot dit gebod:

  1. Men moet mentaal gezond zijn om door een rechtbank aansprakelijk te worden gesteld.
  2. Als mensen zijn we verantwoordelijk voor het kennen van de Zeven Universele Geboden. Onwetendheid is geen excuus.
  3. Moord wordt gezien als een dergelijke extreme en zware misdaad dat het verboden is om medelijden met de dader te hebben en daarom mild zijn met de strafmaat wanneer de verdachte schuldig wordt bevonden.
  4. Arm zijn is geen excuus voor het plegen van een misdrijf. De wet geldt voor iedereen. Voor de rijken en de armen en alles wat daar tussen zit.
  5. De rechter moet het voordeel van de twijfel geven, zelfs aan een goddeloze, ervan uitgaande dat hij of zij in staat is de waarheid te vertellen.
  6. De verantwoordelijkheid, als rechter, om eerlijk en onpartijdig te zijn is van het grootste belang. Rechters die hun verantwoordelijkheid niet ernstig nemen, die te snel oordelen of die misbruik maken van hun ambt voor hun eigen belangen, kunnen schuldig worden bevonden aan onrechtmatig oordelen.
  7. Zaken waarbij het om kleine sommen geld gaat zijn net zo belangrijk als zaken waar het om grote sommen geld gaat.
  8. Men mag zelfs geen poging doen een ​​rechter om te kopen, noch mag de rechter steekpenningen aanvaarden.
  9. Bemiddeling en arbitrage zijn zeer gewenst om zo een compromis te bereiken waardoor vermeden wordt de ​​zaak voor de rechter te brengen.
  10. Het recht in eigen handen nemen is verboden.
Ongeacht het rechtsniveau in het land waar we wonen, als Bnei Noach betaamt het ons, ons te gedragen op een rechtvaardige manier en rechtvaardigheid na te streven voor anderen. We kijken verder dan onszelf en proberen onze medemens te verheffen en te beschermen. We moeten ons rechtssysteem blijven beoordelen om er zeker van te zijn dat het redelijk functioneert en echte stappen ondernemen om het te veranderen wanneer dit niet zo is.

Dit is een oppervlakkige behandeling van deze belangrijke wet. Alsjeblieft leer meer over dit onderwerp. De belangrijkste bronnen voor dit artikel zijn de boeken, "Seven Colors of the Rainbow", door Rabbi Yirmeyahu Bindman en "The Path of the Righteous Gentile", door Chaim Clorfene en Yakov Rogalsky. Het zijn voor iedereen, die geïnteresseerd is om meer te leren over de Zeven Universele Wetten, geweldige en toegankelijke middelen.

Bron: Courts of Justice. Geschreven door Alice Jonsson en vertaald uit het Engels door de webmaster.

Deel 8 van 8 --->
Deel 6 van 8 <---

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben
Begrippenlijst

printer