Verborgenheid.

Deel drie van de zeven pijlers van het geloof

Bron: Breslev.co.il Hoe meer we investeren in de dingen die van ons af genomen kunnen worden, hoe ongelukkiger we kunnen worden. Dit is voor mij een van de belangrijkste adviezen van Rabbi Brody, die hij ooit gaf. Dit advies heeft alles te maken met de derde pilaar van het geloof: De Verborgenheid. Hoe zo? Omdat God Zich voor ons verbergt, vergeten wij dat Hij de bron is van alles en dat Hij onafgebroken betrokken is bij elk aspect van ons leven en bij dat van elk schepsel. Een gevolg van onze verwarring is dat wij beginnen te denken dat wij dingen scheppen en dingen verdienen. Wij verloren de echte Bron en zeggen dat de natuur iets deed, of dat de Palestijnen iets deden, of dat onze buurman iets deed. Wij vergeten dat achter dit alles de grote Bouwer zit en in plaats daarvan richten wij ons oog op de materiele wereld om ons heen. De obsessie met de materie is iets waar alle mensen mee worstelen.

Toen ik voor het eerst onderzoek deed naar het Judaïsme, worstelden we als zoveel jong gehuwde stellen met onze financien. Mijn echtgenoot was freelance schrijver en we wisten nooit wanneer het geld zou komen. We deden ons best te sparen voor IVF 1) om een zoon te krijgen. De ziektekostenverzekering vergoedde een degelijke behandeling niet. Ik wist heel weinig over de Tora, maar het concept dat Rabbi Lazer Brody met mij deelde liet mij niet los en ik kwam er steeds weer op terug. We herhaalden maar steeds investeer in de eerste plaats in datgene wat niemand van je af kan nemen en wees gelukkig. Mijn man en ik begonnen ons te realiseren dat dit ons een geweldige steun gaf ook als het ging om de IVF. Zelfs ten aanzien van het gevecht dat mijn zuster met haar kanker voerde. Zelfs ten aanzien van het omgaan met de vrees voor gezondheidsproblemen bij mijn bejaarde vader. Al deze dingen konden worden verlicht door terug te vallen op het eenvoudige concept dat we erover na moesten denken hoe we onze kostbare tijd en energie moesten besteden. Wanneer we ons depressief begonnen te voelen, dan zochten we uit hoe we bezig waren onze tijd te gebruiken en om daarna aanpassingen te maken. De kracht van dit advies was zo dat het helemaal niet nodig was veel te weten over de Tora of over het Judaïsme, om een verbazingwekkend effect te hebben.

Ik probeer niet te bekeren. Ik probeer niet mijn vrienden te overtuigen dingen te doen in relatie tot godsdienst. Maar het gebeurde wel eens tijdens een gesprek over iemands problemen, of droevige situatie, dat ik hardop zei "investeer in dingen die niemand van je af kan nemen". Ik handel niet in adviezen. Het is iets dat ik steeds paraat heb. Ik zeg het hardop om mijzelf te herinneren dat de moeiten van de ander ook mij kunnen treffen, wat God verhoede, en ik mij deze spirituele wet moet herinneren. En onvermijdelijk herhaalt degene met wie ik spreek wat ik heb gezegd en denkt er over na. Hij of zij kan ongelovig zijn, maar het houdt hen altijd bezig. Dat is waarom ik van dit concept houd. Het is een poort om op zo'n manier naar de wereld te kijken zodat wij ons richten op de goede dingen. Het is eigenlijk een soort raadsel. Wat zijn namelijk de dingen die niet van ons afgenomen kunnen worden? Dat is namelijk de lijst die iemand voor zichzelf begint op te stellen.

Duidelijk is dat al onze materiele bezittingen, wat God verhoede, in een oogwenk van ons af genomen kunnen worden. In 1973 bijvoorbeeld trok een tornado over onze omgeving. Hij trok door straten in een deel van onze buurt met een geweldig tumult. Het was snel voorbij. We gingen naar buiten en reden rond om de schade vast te stellen die in onze omgeving was gemaakt. De tornado was van straat tot straat getrokken alles vernielend wat op haar weg kwam.

Dus wat is het volgende wat van ons kan worden weggenomen. Wat te denken van mensen. Mensen zijn natuurlijk geen voorwerpen, dat is niet wat ik zeg. Maar we weten allemaal dat vriendschap kan komen en gaan. Dat werd in ons leven werkelijkheid met een groeiend gezin. Soms sloten we vriendschap met een ander gezin om dan te ontdekken dat we veel meer van elkaar verschilden dan we dachten, zo verschillend zelfs dat vriendschap niet echt mogelijk was. Op dezelfde manier realiseren de meeste ouders zich al snel dat ook de vriendschappen die hun kinderen sluiten ook heel vluchtig kunnen zijn. Het deed mij pijn toen onze zoon dit de eerste paar keer overkwam. Maar nogmaals we moeten in eerste instantie investeren in dingen die niet van ons kunnen worden weggenomen, dat doet minder pijn en herinnert ons eraan dat wij onze zoon moeten leren wat dit betekent. Het biedt heel veel mogelijkheden. We moeten voor onze zoon weten dat dingen komen en gaan, dat vrienden komen en gaan, maar dat zijn relatie met zijn Vader in de Hemel onaantastbaar is. Nogmaals we worden op deze manier teruggedreven naar de Bron van alle dingen. Dit helpt ook om gekwetste gevoelens te boven te komen. Het mislukken van een vriendschap doet heel wat minder pijn wanneer je je niet zo alleen voelt omdat je gericht bent op de relatie met de Schepper. Het maakt je ook gelukkig, het maakt je ook aantrekkelijker als mens waardoor je meer vrienden krijgt. Het is geweldig!

Wanneer vriendschappen komen en gaan, en we kunnen dit accepteren, dan is misschien de volgende stap na te denken waarom mensen waarmee wij verbonden zijn, wat God verhoede, toch kunnen gaan. Niet dat ik er bij ga zitten en met deze gedachten speel, of wil dat jij dat ook doet, maar wanneer deze gedachten bij mij opkomen vanwege ziekte of het verlies van een vriend, of een sterfgeval in de familie, dan word ik eraan herinnert dat de weg door deze verschrikkelijk angst en pijn van een dergelijke tragedie ervoor zorgt dat je je verbindt met de Bron van al het leven. Dan zeg ik tegen mijzelf, "Jij kunt hierdoor heenkomen. Keer tot God en je komt er doorheen. Blijf bij Hem en je zult niet zo bang zijn, je bent niet alleen." Het verzacht de negatieve emoties en maakt mij vrij om andere mensen te helpen die pijn moeten lijden. In ons midden moesten we een paar echt moeilijke verliezen verwerken en we waren instaat om ongebroken te blijven. En het aller belangrijkste is dat we in staat waren om andere mensen te ondersteunen, die als ik eerlijk ben, ik in het verleden zou hebben gemeden omdat de pijn om zelfs maar naar hun situatie te kijken mij teveel verscheurd zou hebben.

Wat voor groots zit er achter de materie waardoor wij worden omgeven, dat de wereld zijn aantrekkingskracht voor ons begint te verliezen, anders dan de Bron. Het is zo'n sterke en troostende gedachte te weten dat, wanneer we verder kijken dan onze neus lang is, we ons mogen richten op Hem die dit alles schiep. Wat overblijft is meer verheugend dan welk ding ook en zelfs meer dan welke relatie we ook op aarde mogen hebben. Het geeft ons moed, opent de deur naar compassie en heelt wonden.

1) IVF = In-Vitro Fertilisatie of te wel reageerbuis bevruchting

Geschreven door Alice Jonsson. Vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: Concealment

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer