De Naam van God niet lasteren


Breslev Godslastering is het vervloeken van God. Als we bewust uithalen naar God, lasteren wij Hem. We kunnen God fysiek geen pijn doen, dat is duidelijk. Helaas kunnen mensen ervoor kiezen om met woorden, wat God verhoede, uit te halen en minachting te tonen voor De Almachtige om gewoon hun eigen negatieve emoties te ventileren. Dit wordt beschouwd als een grote zonde.


Het tweede van de zeven universele geboden is: God niet lasteren.

In feite leert dit gebod dat, wanneer de dingen vanuit ons perspectief niet gaan zoals wij het zouden willen, wij dit moeten accepteren omdat de dingen zo gaan vanuit Gods perspectief. Wat er ook met ons gebeurt, het gebeurt met een reden of redenen die we nooit kunnen begrijpen. Toch is elke uitdaging, waar we voor staan ​​in het leven, door de Almachtige op maat ontworpen, en dient uiteindelijk voor ons eigen bestwil. Het kan zijn dat, wanneer we worden geconfronteerd met een hartverscheurend verlies, het enorm moeilijk is om ons dit feit eigen te maken. Het kan zijn dat, wanneer we ons opgelicht voelen, beledigd zijn, mentaal of zelfs fysiek gewond zijn, het onmogelijk lijkt om echt te geloven dat het allemaal een onderdeel is van een groter geheel en wordt gecreëerd door onze Vader in de hemel, die ons meer liefheeft dan we ons kunnen voorstellen, maar het is waar. Zelfs bij de grootste pijn ontvangen we een enorme spirituele zegen wanneer we zeggen: "Dit is ook voor het allerbeste." Let op, dit betekent niet dat we, wat God verhoede, onze schouders moeten ophalen over andermans lijden. Het betekent dat we moeten begrijpen dat God ons, om een bepaalde reden, in moeilijke situaties brengt. En om terug te keren naar het gebod dat wij bespreken, wanneer we God lasteren ontkennen we dat feit over onze Vader in de hemel. Hij houdt van ons en heeft alles onder controle en wij moeten dit niet ontkennen of proberen Hem te kleineren.

Hier volgen enkele andere voorbeelden van Godslastering:

  1. Te beweren dat de satan macht heeft over God. Integendeel. God heeft in het universum alles volledig onder controle, inclusief de satan. Als rabbijn leerde ik ooit dit als volgt te parafraseren, satan is Gods beste werknemer. Hij staat altijd vroeg op ​voor het werk en neemt nooit een dag vrij. Onze vrije wil is een geschenk van God en bestaat alleen met zijn toestemming. Hij gebruikt onze vrije wil, onze keuzes, om het doel te bereiken dat Hij voor ons bepaalt als individu en voor de hele wereld.
  2. Zelfs als men niet gelooft in een valse religie maar toch zegt dat het waar is, dan is dat godslastering. Hierdoor kunnen we zien dat afgoderij en godslastering gerelateerd zijn. Beide kleineren God. Wanneer men zich met één van beide bezighoudt holt men de volgende twee fundamenten van het geloof uit namelijk - dat God ons liefheeft en de leiding heeft.
  3. Als men in het openbaar God lastert en het intrekt, wordt het nog steeds beschouwd als lasteren. Om, wat God verhoede, jezelf af te keren van God is een vreselijk iets. Om anderen hierin mee te nemen breng je het op een ander niveau.
  4. Als men in privé God lastert en het intrekt, dan kan God de boetedoening accepteren als het oprecht is.
  5. Op dezelfde manier kan kwaad spreken, over alles wat God geschapen heeft, worden gezien als lasteren. Dus moeten we ongelooflijk voorzichtig zijn met deze meest voorkomende en zeer ernstige overtreding. God schiep de wereld door middel van spraak. Ons vermogen om te spreken onderscheidt ons als het hoogste wezen dat God schiep. We moeten onszelf trainen om alleen onze spraak te gebruiken met het oog op het goede.
De belangrijkste bronnen voor dit artikel zijn de boeken, "Seven Colors of the Rainbow", door Rabbi Yirmeyahu Bindman en "The Path of the Righteous Gentile", door Chaim Clorfene en Yakov Rogalsky. Het zijn voor iedereen, die geïnteresseerd is om meer te leren over de Zeven Universele Wetten, geweldige en toegankelijke middelen.

Bron: Blaspheming. Geschreven door Alice Jonsson en vertaald uit het Engels door de webmaster.

Deel 4 van 8 --->
Deel 2 van 8 <---

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben
Begrippenlijst

printer