BSD

Verbod op eten van vlees van een levend dier

1. Was het verbod om vlees te eten van een nog levend dier al gegeven aan Adam?De ene opvatting zegt dat dit verbod begrepen was in het verbod om van de boom van Kennis te eten. Op grond van Genesis 1:29 kan gezegd worden dat het Adam niet verboden was vlees te eten maar wel was het doden van dieren verboden ten einde het vlees te consumeren. Was het dier gestorven zonder menselijke tussenkomst, dan mocht er wel van het vlees gegeten worden. Aan Noach was het toegestaan om dieren te doden voor consumptie. Maar voor hem gold het verbod dat hij geen vlees mocht eten van een levend dier.
Een andere opvatting is dat Adam de zeven wetten had ontvangen en dat hij dienovereenkomstig geen vlees mocht eten afkomstig van een nog levend dier. Dit gebod is expliciet in Genesis 9:3-4 gegeven: "Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten.
2. Valt dit verbod niet uit de toon te midden van de andere geboden / verboden?Nee. Dit verbod past precies binnen de strekking en de geest van de zeven geboden. De letter van deze zeven geboden is slechts een minimum. Een startpunt. Wanneer men echter hun spirituele grootheid wil verwerkelijken dan moet men ze gebruiken om zichzelf te verfijnen en te verbeteren. In het onderhavige gebod zit de hint om zijn eetgewoonten nader onder de loep te nemen en om goedheid te betonen jegens de schepselen van God.
3. Waarom is het belangrijk zijn eetgewoonten onder de loep te nemen?Er is een gezegde "Men is wat men eet". Vergeet niet dat, dat wat men eet wordt uiteindelijk opgenomen in de bloedbaan en wordt naar elke cel van het lichaam getransporteerd. Hierdoor wordt het een deel van zijn essentiële wezen. Iemand die slangen en apen eet zal zeker verschillen van iemand de noten en bessen eet.
4. Wat mag de Noachiet nu eten wanneer het om vlees gaat?Er zijn twee opvattingen. De ene zegt dat de Noachiet vlees mag eten van een dier dat spontaan gestorven is. Een andere opvatting zegt dat de Noachiet alleen vlees mag eten van een dier dat geslacht is.
5. Hier volgen nog een paar voorschriften?Dieren, vogels en vissen mogen worden gedood om te consumeren op zo'n manier dat het efficient en zo humaan mogelijk gebeurt.
Het slachten van dieren of vogels hoeft niet volgens een ritueel te gebeuren zoals dat het geval is bij de Joden.
Vissen worden geacht dood te zijn op het moment dat ze uit het water zijn gehaald. Men mag de vis echter niet eten wanneer er nog leven in is.
6. Wat valt er te zeggen over het vegetariër zijnVegetarische praktijken, inclusief de vele religieuze praktijken in deze, zijn in het algemeen onecht en laten uiteindelijk een incomplete theologie zien. Wanneer iemand zou denken dat vegetarianisme een zekere verlichting weerspiegelt dan is het van belang zich te herinneren dat de oude Egyptenaren religieuze vegetariers waren, maar desalniettemin afgodendienaars en moreel gezien tot in het extreme gedegenereerd.
7. Er zijn vier algemene redenen waarom iemand waarschijnlijk vegetariër wil zijn. Welke?1. Hij walgt van vlees.
2. Vlees eten is volgens hem ongezond, vanwege de huidige chemicaliën en groei hormonen.
3. Hij wantrouwt de huidige methode van slachten.
4. Ieder heeft het recht om vegetariër te zijn.
Zegt hij echter dat het wreed is om vlees te eten dan ontkent hij de waarheid van God en plaats zijn eigen begrip van barmhartigheid boven die van God. Sinds God Noach en zijn nageslacht het recht gaf om vlees te eten, is dit een Goddelijk recht.
8. Kennen de zeven wetten een onderscheid tussen het vlees van een koosjer en een niet koosjer dier?Nee.
Bovenstaande vragen en antwoorden zijn samengesteld op basis van de inhoud van het boek
"The Path of the Righteous Gentile".

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.