BSD

Verboden seksuele relaties

1. Wat is de basis voor de verboden seksuele relaties?Het bijbelvers in Genesis 2:24 "Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn." Rashi geeft hier als commentaar dat door "daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten" het de man verboden is een sexuele relatie te hebben met de vrouw van zijn vader (niet zijn moeder) zelfs na de dood van zijn vader. Het kan duidelijk zijn dat dit verbod voor de man ook geld ten aanzien van zijn moeder. "Zich aan zijn vrouw hechten" leert ons dat de man een relatie zal hebben met zijn eigen vrouw en niet met de vrouw van een ander. Tevens leert dit ons dat de man een sexuele relatie zal hebben met een vrouw en niet met een man.
2. Welke sexuele realities met bloedver-wanten zijn voor een Noachiet, hij of zij, verboden?a. Een relatie met zijn moeder, zelfs wanneer zijn geboorte de vrucht is van een verleiding of een verkrachting.
b. Een relatie met de vader.
c. Een relatie met de dochter.
d. Een relatie met de zuster van zijn vader.
e. Een relatie met de zuster van zijn moeder.
3. Met wie mag een Noachiet huwen na de dood van de bloedverwant? a. De vrouw van de vader, niet zijnde de moeder.
b. De vrouw van zijn broer.
c. De schoondochter.
d. De stiefdochter.
4. Wat zijn verboden relaties anders dan met bloedverwanten?a. En man met de vrouw van een andere man.
b. Een man met een man.
c. Een man of een vrouw met een dier.
5. Wanneer wordt een vrouw, volgens de zeven wetten, geacht de vrouw van een man te zijn?Wanneer de vrouw en de man een sexuele relatie hebben met de intentie te trouwen.
6. Wat is er te zeggen over de mogelijkheid voor Noachieten om te scheiden?De meningen zijn verdeeld. Er bestaat een opvatting dat scheiden niet mogelijk is. Een ander opvatting stelt dat een dagvaarding voor een scheiding niet nodig is, omdat scheiding alleen afhankelijk is van de wil van één van de echtgenoten, zelfs wanneer één van hen tegen een scheiding is. Zij staan de scheiding toe op basis van het verlangen van één van de echtgenoten en daarmee is dan de zaak geregeld. Anderen beweren dat de vrouw van haar man mag scheiden maar dat de man niet van zijn vrouw mag scheiden.
7. Is het geoorloofd te flirten?Nee. Wie ongeoorloofd een ander liefkoost, aanhaalt of close is met iemand om der wille van het plezier, overtreedt het verbod op ongeoorloofde relaties. Hieronder vallen ook gebaren met handen en voeten jegens iemand met wie het verboden is een ongeoorloofde relatie te hebben.
8. Wat valt er te zeggen over de ongeoor-loofde seksuele relatie van man tot man?Deze relatie is verboden. Het maakt niet uit of het nu een volwassen man betreft of een kind, of de betrokkene er in toestemt of gedwongen wordt. Of het in het openbaar gebeurt of in de persoonlijke levenssfeer. Overigens wordt in de Bijbel alleen de homosexualiteit een "gruwel voor God" genoemd.
9. Wat valt er vanuit spiritueel perspectief te zeggen over homoseksualiteit?Homosexualiteit is verwoestend. Het vernietigt zowel het lichaam als de ziel. Er is nog nooit een homosexueel geboren uit een homosexuele relatie. En het mag waar zijn dat de neiging tot homosexualiteit mogelijk is aangeboren. Dit neemt echter niet weg dat een destructieve neiging als homosexualiteit gecorrigeerd moet worden. Uiteindelijk zullen de homosexuelen klagen over hen die hun praktijken vergoelijkten en aanmoedigden, waaronder de politici. Ze zullen uiteindelijk merken dat deze afwijking zal leiden tot overmatige, abnormale zwakte.
10. Wat valt er te zeggen over homo-seksualiteit vanuit historisch perspectief?Elke samenleving die homosexualiteit aanmoedigt en vergoelijkt is geen lang leven beschoren en gaat vaak op haar hoogtepunt ten onder. Een goed voorbeeld is het oude Griekenland.
11. Hoe zit het met de lesbische "liefde"?Hoewel het de geest van de zeven wetten schendt is het niet uitdrukkelijk vermeld als zijnde een verboden sexuele relatie. Het is desalniettemin een immorele en onnatuurlijke relatie.
12. Wat valt er te zeggen over prostitutie?Ook prostitutie is strikt gesproken niet verboden, maar het valt buiten de sfeer van moraliteit en schendt daardoor de geest van de zeven wetten.
Bovenstaande vragen en antwoorden zijn samengesteld op basis van de inhoud van het boek
"The Path of the Righteous Gentile".

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.