BSD

Oprichten van Rechtbanken

  1. Omdat er geen Noachitische Rechtbanken zijn hoeft deze paragraaf niet te worden behandeld.

Bovenstaande vragen en antwoorden zijn samengesteld op basis van de inhoud van het boek
"The Path of the Righteous Gentile".

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.