BSD

Vader en moeder eren

1. Waarom is het nauwgezet eerbiedigen van vader en moeder zo belangrijk?Het is te vergelijken met het eren van God. Drie partners zijn verenigd in een kind: de moeder en de vader voorzien het kind van zijn lichaam en God voorziet het kind van een ziel.
2. Wat moet je verstaan onder het eerbiedigen van je ouders?Men zal de plaats in de raad van ouden, die voor zijn vader bestemd is, niet innemen. Ook mag men, tijdens de maaltijd, niet plaatsnemen op de voor de ouders bestemde zitplaatsen. Noch zal men publiekelijk de woorden van zijn ouders weerspreken.
3. Wat moet je verstaan onder het eren van je ouders?Men moet ze, uit hun eigen middelen, van voedsel, drinken en kleding voorzien. Wanneer de ouders geen middelen hebben dan moeten kinderen voor hen zorgen van de gelden die zij anders voor liefdadigheid zouden bestemmen. De kinderen moeten de ouders van en naar huis begeleiden en blijmoedig voorzien in al hun behoeften. Doet men dit alles op een brutale en onbeleefde manier dan is dit God niet welgevallig.
4. Moet men zijn ouders ook na hun dood eren?Ja. Bijvoorbeeld. Wanneer een kind de naam van de overleden ouder noemt, moet hij of zij hieraan toevoegen: "Moge hij of zij rusten in vrede."
5. Moet een kind zijn vader en moeder eren ook wanneer zij de zeven wetten overtreden?Ja!
6. Hoe moet een kind reageren wanneer zijn of haar ouders de zeven wetten overtreden?Het kind moet dan op een rustige manier reageren in vragende vorm. Bij voorbeeld. "Vader of moeder, staat er niet zo en zo in de zeven geboden geschreven?" De ouder zal dit dan begrijpen, zichzelf of haarzelf corrigeren en zal niet in verlegenheid gebracht zijn.
7. Wanneer een ouder zijn kind vertelt om één of meer van de zeven wetten te overtreden. Moet het kind dan gehoorzamen?Nee. De ouders hebben de verplichting God te eren en daarom heeft het kind God te eren. En dit laatste gaat voor datgene wat de ouders willen.
8. Wat als een kind zijn ouders met woorden of gebaren te schande maakt?Dit betekent dat zo'n kind door God wordt vervloekt. Er staat immers geschreven in Deuteronomium 27:16 "Vervloekt is wie zijn vader of zijn moeder veracht!"
9. Moeten ouders heel precies zijn in het verlangen van eer van hun kind?Nee. Zij moeten vergevingsgezind zijn en de tekortkomingen van het kind over het hoofd zien. De ouders verwachten toch ook van God dat Hij genadig is ten aanzien van hun tekortkomingen.
10. Moet men zijn schoonvader en schoonmoeder ook eren?Ja. Men moet iedere belangrijke oudere eren door vriendelijke woorden en goede daden.
11. Wat is nodig wanneer men zijn vader en moeder wil eren?Dan moet men de zeven wetten bestuderen en gehoorzamen en goede daden doen. Het is de grootst mogelijke eer voor ouders wanneer mensen zeggen, "Gelukkig zijn de ouders die zo'n kind groot brachten."
Bovenstaande vragen en antwoorden zijn samengesteld op basis van de inhoud van het boek
"The Path of the Righteous Gentile".

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.