BSD

Verbod om te moorden

1. Waar vinden we dit verbod?In Genesis 9:6 "Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt". Maar ook in Exodus 20:13. "Pleeg geen moord". Het Hebreeuwse woord voor moorden woord vaak vertaald met doodslaan. Dit is niet juist. De Nieuwe Vertaling geeft hier wel een correcte vertaling.
2. Is zelfmoord verboden?Ja!
3. Is het doden van een foetus moord?Ja!
4. Is het doden van een foetus om het leven van de moeder te redden moord?Autoriteiten verschillen over het feit of het toegestaan is een foetus te doden om het leven van de moeder te redden. Maar ze zijn het er wel over eens dat het doden van de moeder om de foetus te redden moord is en dus strafbaar is.
5. Is euthanasie moord?Ja!
6. Iemand geeft een ander opdracht iemand anders te doden. Wie is er dan strafbaar voor moord?Zowel de opdrachtgever als de feitelijke moordenaar.
7. Wat kan iemand doen wanneer hij door een ander wordt bedreigd met de bedoeling hem te vermoorden?Hij mag al het noodzakelijke doen om zijn eigen leven te redden.


De lezer moet bedenken dat in de huidige wereld zeer verschillend wordt gedacht over de bovenstaande antwoorden. Alsmede dat één en ander anders in wetgeving is vastgelegd dan hier aangegeven. Dat betekent niet dat bovenstaande niet de norm zou moeten zijn.
Bovenstaande vragen en antwoorden zijn samengesteld op basis van de inhoud van het boek
"The Path of the Righteous Gentile".

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.