BSD

Liefdadigheid

1. Waarom is liefdadigheid belangrijk?Omdat er een gebod is om liefdadigheid te doen. "...zodat uw broeder in leven blijft" - Leviticus 25:36b. Iedereen die een arme ziet die om geld vraagt en hem dit bewust niet geeft heeft het volgende niet in acht genomen: "Maar als er onder u een arme zal zijn, iemand uit uw broeders.....dan mag u uw hart niet verstokken, of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is." Deuteronomium 15:7
2. Word je arm door te geven?Nee, wanneer men barmhartig is jegens anderen, dan zal de Eeuwige barmhartig zijn jegens hem.
3. Mag je de Eeuwige ook testen?Nee! Er is echter één uitzondering en die is te vinden in Maleachi 3:10: "Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt Hashem van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn."
4. Wat als iemand alleen genoeg heeft voor zijn eigen onderhoud?In dat geval heeft hij geen verplichting om te geven. Zijn eigen onderhoud gaat voor die van een ander.
5. Wat moet je nu precies geven?Iemand met een zaak geeft tien procent van zijn netto winst na aftrek van belastingen. Iemand met een vast inkomen geeft tien procent van zijn netto salaris.
6. Wanneer ouders armlastig zijn moeten de kinderen die dan ondersteunen?Ja en deze ondersteuning gaat voor andere. In het algemeen gaat liefdadigheid aan familie voor aan die voor vreemden.
7.Men moet met vreugde en blijdschap liefdadigheid doen. Waarom?De daad is anders nietswaardig. "U moet hem overvloedig geven, en laat uw hart niet verdrietig zijn als u hem geeft. Want vanwege deze zaak zal Hashem, uw God, u zegenen in al uw werk en in alles wat u ter hand neemt. Deuteronomium 15:10.
8.Wat zegt de Midrash Rabba?Een deur die gesloten blijft voor de arme, zal zich openen voor de dokter.

Bovenstaande vragen en antwoorden zijn samengesteld op basis van de inhoud van het boek
"The Path of the Righteous Gentile".

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.