God kennen

Schepping In dit artikel willen we graag wat aanvullingen geven op het artikel "Verbod op Afgoderij" van Alice Jonsson. Zij geeft het zelf al aan "Nogmaals, dit is een onvolledige lijst. Leer alsjeblieft meer over dit onderwerp."

Wij geloven dat “Hashem onze God de waarheid is” (Jeremia 10:10). Hij alleen is waarheid en er is geen andere waarheid. De Tora zegt in Deuteronomium 4:35 “opdat u zou weten dat Hashem God is, niemand anders dan Hij alleen.”

Hij is zonder begin en zonder eind en schiep alles uit het absolute niets. Zou de schepping ophouden te bestaan, Hij zal zijn. De schepping heeft Hem nodig om te bestaan, Hij heeft niets nodig om te bestaan.

Hij is één (“Hoor Israel! Hashem, onze God, Hashem is één!” Deuteronomium 6:4), dus geen twee of meer dan twee. Hij bestaat niet uit delen zoals een lichaam. Zou Hij een lichaam hebben of enige ander materiële vorm, dan zou Hij een begin en een eind hebben.
De Tora zegt in Deuteronomium 4:39 “dat Hashem God is, boven in de hemel en beneden op de aarde” – een lichaam kan echter niet op twee plaatsen tegelijk zijn. In Jesaja 40:25 staat “Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk?” Wanneer Hij een lichaam had dan zou hij te vergelijken zijn met een ander.

Jeremia 23:24b zegt “Vervul Ik niet de hemel en de aarde?” Opnieuw wanneer Hij een lichaam had dan kan hij niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Jezus had een begin en een eind en was geschapen en had dus een lichaam, een materiële vorm. Kan Jezus dus God zijn?

Een ander punt is dat wereldse filosofen de vergissing begaan die ertoe leidt dat zij geloven dat God de wereld schiep en haar vervolgens overliet aan haar eigen krachten, daarbij gelovend dat het scheppingsproces van God gelijk zou zijn aan dat van de mens. De waarheid is volkomen anders, staat er niet geschreven: “Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten ...........zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen.” Jesaja 55:8-9.

Het is niet genoeg te zeggen dat God de wereld in zes dagen schiep, want Zijn scheppende creativiteit is een onafgebroken stroom van levenskrachten. Daarom staat er in de tegenwoordige tijd, in plaats van in de verleden tijd: “Hij schept duisternis en maakt licht.” De mens die alleen zijn eigen belangrijkheid kent en niet herkent dat de Schepper hem constant schept vanuit het absolute niets, wordt daarom iemand genoemd die God schiep, in de verleden tijd. Dit in tegenstelling met iemand die de waarheid kent van zijn bestaan, dat die constant alleen van God komt. Zo iemand wordt genoemd die God schept.

Daarom dank God elke dag dat je weer wakker mag worden. Dat je hart het doet, je longen en alle andere organen enzovoort. Hij schept je lichaam elke dag opnieuw.

Er is maar één God en dat is de God die zichzelf geopenbaard heeft in de Joodse bijbel. Velen zijn verstrikt in de val van de tussenpersoon, met ander woorden, zij geloven in Hashem maar zij geloven ook dat de tussenpersoon hun lot bepaalt, zoals hun zaak of hun levensonderhoud. Zij stellen hun hoop op en investeren in hun zakelijke aangelegenheden, daar zij geloven dat deze hun levensonderhoud waarborgen, en dat zonder hun business Hashem niet in staat is voor hen te zorgen, wat God verhoede. Hetzelfde geldt voor medische aangelegenheden, wanneer zij hun geloof eerder richten op de tussenpersoon dan op Hashem, als of, wat God verhoede, Hashem hen niet zou kunnen genezen zonder dokters en medicijnen.

Dit is niet zo! Hashem is de oorzaak van alle oorzaken en de reden van alle redenen. Men moet alleen geloven in Hashem, en niet in een tussenpersoon of iets anders.

Stel je voor dat de leidende en meest prestigieuze huwelijksmakelaar in de nabije omgeving een jonge man voor een gesprek van een uur uitnodigde. Wie zou zo'n bijeenkomst weigeren? Stel je eens voor een audiëntie van een uur met een Bronfman of een Rothschild, of een andere multi-miljonair, die waarschijnlijk in een positie verkeren om financieel te helpen. Wie zou te lui zijn om zo iemand te ontmoeten? Stel je voor dat een zieke de gelegenheid krijgt om advies van 's werelds toonaangevende dokter in te winnen. Welke gek zou niet profiteren van een dergelijke kans? Ons uur van eenzaam persoonlijk gebed is een uur met de almachtige Koning en Meester van de Wereld, Arts van alle vlees, in wiens liefdevolle handen het leven, het levensonderhoud, onze partner, of iets anders wat we nodig hebben, is gelegen! Praten met Hashem is boodschappen doen voor al onze aspiraties, behoeften, en al onze hartewensen.

Persoonlijk gebed is op maat gemaakt - dat is de reden waarom het persoonlijk gebed heet. Je kunt overal spreken met Hashem, op elk moment en in elke taal. Zelfs kun je gebruik maken van je lokale dialect, en spreken op een manier die voor jou comfortabel is. Je kunt staan of zitten, of zelfs liggen in je bed onder de dekens. Maak het jezelf gemakkelijk, en spreek je hart uit. Je kunt Hashem vertellen wat je maar wilt, wanneer je wilt en waar je maar wilt.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Dit artikel is voor een deel ontleend aan “The Path of the Righteous Gentile, an introduction to the Seven Laws of Noah door Chaim Clorfene en Yakov Rogalsky. Targum Press 1987, bladzijde 18 t/m 25.
Verder is gebruik gemaakt van het kleine boekje "Pearls of Emuna" van Rabbi Shalom Arush.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.