De mezuza beschermt tegen natuurrampen

Bron: Breslev.co.il Bsd

Dr. Yaakov Orlean komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, en nog niet zolang geleden was hij wonende en werkende in Californië.

Op een dag bezocht hij een welbekende sofer stam in Bne Brak en bestelde drie bijzonder mooie mezoeza* perkamenten. Dr. Orlean vertelde dat hij nog wat zaken af te handelen heeft in Amerika en dat hij deze mezoeza's als geschenk aan drie van zijn vroegere collega's in Californië wil geven.

Het eerste wat hij deed bij zijn aankomst was rijden naar de huizen van zijn vroegere collega's om weer wat bij te praten. Zij woonden alle drie in dezelfde straat en het was dus gemakkelijk voor hem om hen alle drie te bezoeken. Alle drie waren blij hem weer te zien, maar hun reacties op het geschenk waren zeer verschillend.

De eerste doctor Jack was zeer geërgerd toen hij het geschenk uitpakte en zag wat hij in zijn handen hield.

Dank je wel zei Jack, toen hij bijkwam van zijn eerste schok. Een mezoeza! Wat geweldig. Ja, juist, ik zal het in mijn bureaula stoppen. Wie weet? Het kan handig zijn als presse-papier.

Dr. Orlean was hier niet blij mee.

Als presse-papier? vroeg hij met grote verbazing, Jack, je moet de mezoeza op de deurpost bevestigen. Weet je wel, op de voordeur.

Op mijn voordeur? Vroeg Jack met eenzelfde verbazing, jij maakt een grapje. Dan weet iedereen dat ik een Jood ben. Dat komt niet van pas, maar des al niet te min toch bedankt, het is een mooi geschenk.

Dr. Orlean nam afscheid en liep een blok verder om zijn tweede collega Steven te bezoeken.

Zijn reactie op het speciale geschenk uit Israël was minder heftig.

O, wat leuk een mezoeza, zei Steven toen hij het uitpakte. Dat is iets dat ik altijd al had gewild, toen hij het in zijn bureaula begon te stoppen.

Weet je wel, zei Dr. Orlean op een tactische wijze, dat de mezoeza bedoeld is om op de deurpost te bevestigen. Persoonlijk denk ik dat de bronzen koker goed bij de kleuren van je voorportaal past.

Steven was daar niet zo mee ingenomen. Hij stond toe om de mezoeza op een deurpost ergens in het huis zelf te bevestigen, maar bij de vooringang, daar was geen denken aan.

Na twee mislukkingen ondernam Dr. Orlean de derde poging en bezocht zijn vriend die een paar huizen verderop woonde.

De derde doctor, Michael, pakte het geschenk uit en was zeer opgewonden om een mezoeza in een mooie koker te vinden. Hij gaf de mezoeza een kus en streelde de koker en genoot van het feit dat zijn geschenk uit zijn joods vaderland kwam.

Toen, zonder dat het hem verteld werd dat hij het op de deurpost moet bevestigen, stond Michael op en vroeg welke zegen er gezegd moest worden en bevestigde de mezoeza op zijn voordeur.

Toen Dr. Orlean weer in Israël was teruggekeerd, vernam hij dat Californië door een verschrikkelijke aardbeving was getroffen, net een paar dagen na het bezoek aan zijn vrienden. Talloze huizen hadden schade geleden en sommigen waren totaal verwoest.

Dr. Orlean wilde graag weten hoe het met zijn vrienden was gegaan. Toen hij vernam wat hun lot was, was hij verslagen door het nieuws.

Enorme rukwinden hadden het huis van Jack compleet vernietigd. Niets, behalve de fundamenten, waren overgebleven.

Het huis van Steven had met enorme schade te kampen, op één kamer na. De kamer waar de mezoeza was bevestigd.

En het huis van Michael, die in dezelfde straat gesitueerd was als zijn andere twee collega's, was volledig in tact.

Vertaald uit het Engels door Daniella.
Bron: Mezuzah Protects Against Natural Disasters

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Mezuza is een tekstkokertje waarin een stuk perkament waarop met de hand twee delen uit de Tora zijn geschreven en die aan de deurpost van Joodse huizen wordt bevestigd.

Sofer Stam is een schrijver van mezuzot, gebedsriemen en Tora-rollen.