Een mezuza geneest Kleine Yossi

Bron: Breslev.co.il Kleine Yossi was een aardig en schattig uitziend kind. Echter, hoewel ouder dan twee jaar sprak hij nog steeds niet. De ouders besloten om met hem naar de kinderarts te gaan. Na een grondig onderzoek kon de arts niets vinden en verzekerde de ouders dat het kind wel spoedig zou gaan praten. Meer dan een jaar ging voorbij en nog steeds was er geen vooruitgang te bespeuren en zij maakten zich erg bezorgd en besloten een specialist te consulteren. Na een volledig onderzoek en vele testen was ook de specialist niet in staat om de oorzaak van het probleem te vinden. Weer gingen zes maanden voorbij en nog steeds sprak het kind geen woord. Alle dagen hield zijn moeder hem op de arm, lachte naar hem en maakte allerlei geluiden in de hoop dat hij haar zou nadoen. Maar geen enkel geluid kwam uit zijn mond. De ouders raakten in paniek en werden terneergeslagen terwijl de tijd voorbijging.

Toen de vader van Yossi zijn zorgen deelde met zijn Rabbi, adviseerde deze dat hij onmiddellijk zijn mezuzot moest laten controleren. De volgende dag verwijderde hij alle mezuzot en bracht ze naar een sofer expert.

Het woord V'Diberta (en jij moet spreken) was niet goed gespeld. Yossi's vader kocht meteen een koosjer mezuza en bevestigde die aan de deur. Stel je zijn grote vreugde voor toen zijn zoon twee dagen later begon te spreken!

Vertaald uit het Engels door de webmaster. Bron: Mezuzza Cures Little Yossi

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Mezuza is een tekstkokertje waarin een stuk perkament waarop met de hand twee delen uit de Tora zijn geschreven en die aan de deurpost van Joodse huizen wordt bevestigd.

Sofer Stam is een schrijver van mezuzot, gebedsriemen en Tora-rollen.