Welk kind mamma?

Bron: Breslev.co.il Met dank aan God. Ik ben gezegend met een goede relatie met mijn familieleden. Hoewel onze overtuigingen verschillen, en het kan zijn dat ze niet precies weten wat ik geloof, vragen ze dit niet. De meesten van mijn familie zijn christen. Zo ben ik ook opgevoed. We waren erg betrokken bij een evangelische kerk, samen met al hun dogmas. Familieleden weten dat mijn overtuigingen verschillend zijn, bijvoorbeeld dat we geen kerst of andere bekende christelijke feestdagen vieren en dat sinds vele jaren. Hierdoor merkten ze dat er iets "mis" was gegaan.

Ik kreeg verzoeken van familie en buren hun kerk te bezoeken, "Je moet de kinderen meebrengen...", Ik weigerde maar ze vroegen nooit waarom. Ik heb het gevoel dat ze bang zijn om het te vragen, dat ze het niet kunnen verdragen wanneer ik bevestig dat ik niet meer in "hun god" geloof. Deze godsdienst leert, dat wanneer je geen beroep doet op de naam van die god en zijn offer niet accepteert en hem als je verlosser ziet, dat je dan naar de hel zal gaan om daar voor altijd te branden. En omdat mijn familie van me houdt, kunnen ze het niet verdragen dat ik niet geloof, want daardoor bevind ik mij in de categorie "naar de hel".

Ik heb ervoor gekozen mijn geloof niet aan iedereen op te dringen en vooral niet onze familie. Ik kies ervoor om mijn leven zo te leven dat het voor zichzelf spreekt en wil niet over hen oordelen. Op sommige momenten is dit frustrerend want mijn leven is zo veranderd door Emuna en de leer van Rebbe Nachman dat ik die graag zou willen delen. Ik zou willen dat mijn familie zou weten dat Emuna het antwoord is op al hun vragen. Desalniettemin krijg je de "sfeer" van "Ik hou zoveel van je, maar je gaat naar de hel", ik zou het graag uit willen schreeuwen, "stop daarmee, ik ga niet naar de hel!" In plaats daarvan bid ik Hashem me te helpen een voorbeeld te zijn en me de mogelijkheden te geven om hen te helpen de waarheid van Emuna en de liefde van Hashem te leren kennen. En gelukkig geeft Hij die gelegenheden!

Zo winkelde ik eens een keer met mijn lieve moeder, wij waren onder elkaar zonder de kinderen waardoor we wat met elkaar konden praten. Onze gesprekken gaan meestal over van alles en nog wat, maar nu voelde ik dat ze echt "de vraag" wilde stellen. De vraag over wat ik nu eigenlijk geloof over God. Ik hou van mijn moeder en omdat ik zelf ook moeder ben weet ik hoe een moeder zich zorgen kan maken. Vooral zonder te weten wat Emuna is. Dus vroeg ik stilletjes aan Hashem mij te helpen om de waarheid te spreken en haar geen pijn te doen.

Met dank aan God werd dat gebed direct beantwoord toen ik haar vroeg: "Mam, welke van je kinderen zou je naar de hel sturen, om eeuwig te branden?" Ik vervolgde voordat ze kon antwoorden ook om haar na te laten denken, "Mam, ik heb grote fouten gemaakt. Ik ben ongehoorzaam geweest, ik ben respectloos geweest en uw gezag niet altijd geaccepteerd, ik heb ook tegen u gelogen. De andere kinderen zijn ook niet bepaald engelen geweest. Dus wie van uw kinderen Mam, zou je naar de hel sturen? Ieder van ons?

De vraag verraste haar natuurlijk. Toen antwoordde ze met een zelfverzekerd NIEMAND VAN JULLIE! Mijn volgende vraag was toen: "Dus jij hebt meer mededogen dan God? Jij, een mens? Meer mededogen dan de Schepper van het universum?"

Het begon tot haar door te dringen en ik voegde eraan toe: "Mam, je houdt van me zoveel als een mens kan houden, maar met de beperkte capaciteit als mens. God houdt van mij meer dan dat, en als je als mens met beperkingen je kinderen die onvolmaakt zijn, ongehoorzaam zijn en respectloos zijn niet naar de hel stuurt, waarom zou Hij dat dan wel doen?

In de auto was het toen stil. Ik wist dat ze nadacht. De waarheid werd in liefde gesproken. En hopelijk zal het haar vrede brengen. En als Hashem het wil, haar bereid doen zijn om opnieuw na te denken over sommige dogmas waarmee ze zo nauw verbonden is. Ik zal doorgaan met mijn leven als "dochter van Noach" en als God het wil mijn familie laten zien wat de "Emuna weg" is want die spreekt voor zich. Als ze op een dag met hun vragen komen, zal ik hen alles vertellen wat ze willen weten, tot dan wacht ik op de woorden die Hashem mij geeft ----- wanneer woorden nodig zijn.

Geschreven door Christal Carter en vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: Which Child Mom

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuur-lijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.