De moeder die haar dochter van een gemengd huwelijk redde

Jodenster Rabbi Shalom Schwadron z'tzl (1912-1997) vertelde eens het volgende verhaal dat hij gehoord had van een vooraanstaande jood uit Amsterdam.

Tijdens de verschrikkelijke oorlogsdagen van de Tweede Wereldoorlog werd een joods meisje door een dominee naar zijn huis meegenomen om haar uit de handen van de Duitsers te redden. Het meisje woonde vele jaren in het huis van de dominee zonder dat zij wist dat zij joods was. Toen zij echter de volwassen leeftijd had bereikt verscheen opeens haar moeder in een droom en vertelde haar dat zij joods is.

Toen zij de volgende ochtend wakker werd, ging zij naar de dominee toe om hem haar droom te vertellen. De dominee bevestigde dat haar droom waar was. Naar aanleiding hiervan wilde zij weer terug gaan naar haar oorsprong om als een jood te leven. Echter de zoon van de dominee wilde graag met haar trouwen.


Vanwege haar dankbaarheid aan de dominee die haar had gered kon zij niet weigeren en bleef zij zoals zij was.

Opnieuw verscheen haar moeder in haar droom en waarschuwde haar om niet met de zoon van de dominee te trouwen omdat dit niet goed zou aflopen. Zij had echter niet de innerlijke kracht om haar gedane stap te veranderen en daarom ging zij naar de bruiloft toe.

De waarschuwing van haar moeder achtervolgde haar en zij voelde zich niet lekker. Zij kon op de bruiloft geen hap door haar keel krijgen van alle lekkernijen die geserveerd werden.

Na de bruiloft leden alle gasten aan voedselvergiftiging vanwege de vissen die zij hadden gegeten. De vergiftiging raakte met name de dominee, zijn vrouw en hun zoon de bruidegom en zij stierven binnen enkele dagen aan de vergiftiging.

Het jonge meisje had dit alles aangezien en zij ging onmiddellijk naar de joodse gemeente in Amsterdam. Daar vertelde zij haar hele verhaal en zij keerde terug naar de joodse traditie en nam de Tora en alle geboden op strikte wijze op zich.

Uit Tiferet Nasjim, een bundeling verhalen over rechtvaardige joodse vrouwen door de eeuwen heen, pagina 227-228

Vertaald uit het Hebreeuws door Jael

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.