Wat is een mezuza

Bron: Breslev.co.il Een "Mezuza" is een kleine perkamentrol, gemaakt van de huid van een schoon dier. Hij wordt in Joodse huizen bevestigd aan de deurpost rechts van de ingang van bewoonbare kamers.

De rol bevat twee Tora passages namelijk Deuteronomium 6:4-9 en 11:13-21 waarin het gebod van de Mezuza wordt genoemd: "Je zult ze schrijven op de deurposten van je huis en je poorten". Deze teksten zijn de eerste twee delen van het "Shema" gebed, en bevestigen het bestaan van God en Zijn gezag.

De tekst moet geschreven zijn in overeenstemming met alle halachische eisen, zoals hoe het perkament moeten worden verwerkt, hoe de letters moeten worden gevormd, en vele andere details.

Het perkament is over het algemeen opgerold en ingebracht in een kokertje die is aangebracht op de deurpost, een derde naar beneden en schuin naar binnen.

Direct voorafgaand aan het aanbrengen van de mezuza aan de deurpost wordt de volgende zegen uitgesproken: "Gezegend zijt Gij, Heer onze God, Koning van het heelal, Die ons met Zijn heilige geboden, ons beval de mezuza aan te brengen."

Het is een wijd verspreide gewoonte om de mezuza met een hand aan te raken bij het betreden of verlaten van een gebouw en vervolgens de hand te kussen. De mezuza moet tweemaal in de zeven jaar worden gecontroleerd door een betrouwbare schrijver.

De Tora gebiedt ons dat we handelingen verrichten die ons voortdurend aan God binden. Zo moeten we "dag en nacht" nadenken en discussiëren over de Tora; we doen de Tefillin aan en dragen de Tzitzit.

Het gebod van mezuza breidt dit concept uit naar onze woning: wij geven in onze huizen met trots weer dat wij ons herinneren, dat wanneer we onze huizen binnengaan dan wel verlaten, dat God met ons is. En door dit te doen, verbinden wij de spirituele energie van de mezuza, Gods bescherming over onze huizen en over ons.

Vertaald uit het Engels door de webmaster. Bron: What is a Mezuzah ?

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Halacha is het geheel van de Joodse wet.

Mezoeza is een tekstkokertje waarin een stuk perkament waarop met de hand twee delen uit de Tora zijn geschreven en die aan de deurpost van Joodse huizen wordt bevestigd.

Shema Israël Shema Israël zijn de eerste twee woorden uit midden van het morgen en avondgebed. Het legt de nadruk op het monotheïsme van het Judaïsme: "Hoor, o Israël! Hashem is onze G-d, Hashem is een"(Deuteronomium 6:4).

Tefillin Gebedsriemen.

Tzitzit een tzitzit is de naam voor speciaal geknoopte rituele franjes die door religieuze Joden wordt gedragen. De Tzitzit wordt bevestigd aan de vier hoeken van de tallit (gebedskleed).