Bsd

Doubleren

Zittenblijven Dit emunahverhaal speelde zich af voordat de 'garden of emuna' in de huidige vorm beschikbaar was. De zoektocht naar emunah in de pre garden of emuna tijd is evenzeer een zoektocht naar emuna, ook al komt dit op een andere manier tot uiting

Jaël groeide op in een religieus gereformeerd gezin in het Noorden van Nederland. In dit gezin hadden en hebben de waarden en normen van de Tanach het laatste woord

Het begon allemaal op de verjaardag van haar jongste zus, eind oktober 1982. De normale trek in de verjaardagstaart was afwezig. Jaël liet zich echter niet kennen en ging de volgende ochtend met buikpijn naar school om maar niets van de lessen in VWO 3 te missen. Maar het ging niet. De buikpijnen verhevigden zich en zij voelde zich genoodzaakt om naar huis te gaan. Dat hield een busrit van 40 minuten in. De hobbels onderweg maakten het er niet aangenamer op.

Na verloop van tijd is de dokter erbij gehaald en deze constateerde een acute (doorgebroken) blindedarmontsteking. Jaël moest direct met een ambulance naar het plaatselijk hospitaal gebracht worden voor een zo spoedig mogelijke operatie. In het hospitaal werden de noodzakelijke röntgen foto's gemaakt evenals allerlei andere onderzoeken. Vervolgens narcose en op naar de operatiezaal. Vanaf het moment dat Jaël te horen kreeg dat zij geopereerd moest worden brak de innerlijke strijd tussen het verstand en de emoties los.

Het verstand zei dat de operatie noodzakelijk was voor een volledig herstel van het lichaam. De emoties kwamen daar tegen in opstand omdat zij niets van dokters en hospitaals wilde horen en weten. Baroech HaSjem kreeg het verstand van de 14-jarige Jaël al snel de overhand en heeft zij zich in de handen van HaSjem overgeleverd: wanneer ik moet sterven dan is dat goed en daar heb ik vrede mee. Vanaf het moment van volledige overgave aan HaSjem zag zij een groot aangenaam licht over haar schijnen en een serene rust viel over haar heen.

De operatie is geslaagd en Jaël kon Baroech HaSjem na een maand voldoende aangesterkt weer naar schoolgaan. Echter de vermoeidheid en het daarmee gepaard gaande gebrek aan concentratie lieten het leren afweten en doubleerde zij dat jaar. In VWO 5 doubleerde zij nogmaals zonder enig aanwijsbare logische reden en ook haar einddiploma heeft zij op het nippertje gehaald

Vanaf de ondergane operatie begon een zekere innerlijke onrust Jaël te kwellen. Zij begon haar zoektocht naar emuna. Zij las veel maar vond geen oplossingen voor haar vragen. De tegenslagen van het doubleren hebben haar geholpen om het leven te relativeren. Op een moment van tegenslag in het leven kan een mens niet dadelijk zien en begrijpen wat voor goeds hieruit kan voortkomen. Dat was ook bij Jaël het geval. Zij was altijd een goede leerlinge geweest en opeens lukte het leren niet meer, alsof er een blok in haar hoofd zat die alles tegenhield. Het accepteren van deze onmacht en van de twijfel aan het kunnen was niet eenvoudig. Het doubleren en de acceptatie van dit falen heeft haar echter gereedschap gegeven om het leven met de ups en downs beter te kunnen aanvaarden. Het heeft haar tevens geholpen te erkennen dat elke gebeurtenis van HaSjem komt en dat elke gebeurtenis goed en voor haar bestwil is geweest

In haar vervolgopleiding na het VWO ging alles zeer voorspoedig. Zij kreeg studiebeurzen voor studie in het buitenland. Zo heeft zij Engeland voor een half jaar aangedaan en vervolgens een jaar in Jeruzalem gestudeerd. Nu mag het zo zijn geweest dat zij juist in haar studiejaar in Jeruzalem haar aanstaande man heeft leren kennen. Hij bevond zich alleen datzelfde jaar in Jeruzalem. Niet een jaar eerder en niet een jaar later. Echter om een joodse man te kunnen trouwen moet een niet joodse vrouw door het jodendom geaccepteerd worden. Dit proces om door het opperrabinaat tot het jodendom te worden toegelaten is zwaar. Baroech HaSjem werd Jaël na een half jaar toegelaten en mocht zij een nieuw leven als joodse vrouw aanvangen. Alle vragen die er tijdens haar zoektocht naar de emuna waren geweest, waren op slag verdwenen. Geen innerlijk onrust meer. Opeens werd alles duidelijk, alles wat haar overkomen was, was allemaal van HaSjem en alles was ten goede

De blindedarmontsteking, het doubleren en de tegenslagen in het leven leidden op een later en op het juiste tijdstip tot een oplossing voor haar persoonlijk leven

P.S
In dit verhaal is het joods worden van Jaël een oplossing voor haar persoonlijke zoektocht naar emuna geweest. Emuna is echter universeel en je hoeft hier niet joods voor te zijn of te worden

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.