De Verborgen Wijze

De Treinen van Solomon, deel 5

Bron: Breslev.co.il 1932: Solomon ontmoet een verborgen wijze, die hem vertelt dat hij onmiddellijk moet beginnen Joodse kinderen te "redden" en van Duitsland naar Palestina te brengen...

De koude wind was erg onaangenaam. Ondanks de lange bont gevoerde wollen jas waren zijn knieën en benen koud. Op weg naar het appartement, liep hij snel door de winterse straten van Berlijn, echter niet snel genoeg om de aandacht te trekken van de steeds aanwezige SA en recherche. Ook waren er de altijd aanwezige stiekeme informanten. De voorzichtige Reb Solomon prakkizeerde hoe hij ooit deze bijzondere man zou kunnen ontmoeten.

Terug in 1915. Solomon was dertig jaar oud en vijf jaar getrouwd en nog steeds kinderloos. Wijlen zijn grootvader Reb Pinchas was hem in een droom verschenen, terwijl hij gedrapeerd was een Talit en een T'filin droeg. Hij zei tegen Solomon, "Solomon, mijn dierbare kleinzoon, er wacht jou een belangrijke taak. Ga in de ochtend naar de oude Pestalozzistrasse Synagoge. Op de rechterhoek van de achterwand van de berging van de conciërge kun je een paar kleine oneffenheden in het hout voelen. Duw eerst op de bovenste, en houd het op zijn plaats en duw dan op de onderste. Je kunt dan het paneel opzij schuiven. Daarachter vind je een klein studeervertrek. In dat vertrek zal een man met groot inzicht in de mysteries van de Tora op je wachten. Weet dat alles wat hij je zegt de waarheid is en van het grootste belang is. Maar je moet het bestaan van dat vertrek en je bijeenkomsten met hem geheim houden."

Dit "bezoek" vond op dezelfde manier nog twee keer tijdens de nacht plaats. Alleen hierdoor deed Solomon het niet af als een louter zinloze droom. Na de ochtend diensten ging Solomon naar de Pestalozzistrasse Synagoge. Net als veel Berlijnse synagogen was hij discreet weggestopt op een binnenplaats achter een onopvallende ingang. Het was een oude gewoonte die de kleinere, private gemeenschappen moeilijk konden doorbreken. Het was gebouwd in een Romaanse stijl, maar met de rode bakstenen gevel en massieve vorm, een typisch voorbeeld van de Duitse middeleeuwse architectuur.

Hij voelde zich een beetje vreemd bij het zoeken naar de berging van de conciërge tussen de bezems en diverse andere spullen. "Ah ja, hier zijn de kleine oneffenheden in het hout. Als ik er niet naar op zoek was zou ik ze nooit hebben opgemerkt. Duw hier, dan ...... oh het beweegt ......."

Daar zat hij, oud en jong tegelijk. Wit haar en een witte baard, ogen en gezicht met grote diepte en zorg, maar toch stralend als een kind.

"Vlug, vlug sluit de deur. Ah fijn. Kom binnen Solomon, ik heb op je gewacht. Mijn naam is Bentsion. Ga zitten ik bijt niet."

Eén van de dingen, die Bentsion Solomon in het eerste gesprek vertelde, was, "De woorden - de letters zijn niet het belangrijkste, ze zijn alleen maar voertuigen - als wagons. Een treinwagon brengt iemand van de ene plaats naar de andere. Hij verbergt ook wie of wat er in zit, dat weten alleen zij die erin zitten; en de mensen van buiten kennen alleen de bestemming. Ja treinwagons, ... veel treinwagons, ... treinwagons van het leven en treinwagons van de dood, voertuigen om te transporteren, te verhullen en te openbaren.... Ja, mijn beste Solomon je lot is verbonden met treinen. Er zal een dag komen dat je je twee dochters, die nog geboren zullen worden, op een trein zult zetten,.. een trein om te leven. Meer dan dit kan ik je nu niet zeggen. Kom over drie dagen terug en dan zullen we meer bespreken."

In de daaropvolgende bijeenkomsten werden deze mysterieus verduidelijkt. Andere geheimen en kennis werden onthuld. Maar met elke maatregel die werd onthuld werden twee maatregelen verborgen.

Nu zeventien jaar later in het midden van Chanoeka 1932-1933, was het niet de eerste keer dat Solomon een bezoek bracht aan het kleine zeer eenvoudig ingerichte appartement van de bejaarde Reb Bentsion. Toch was het elke keer weer een nieuw avontuur, een onderneming in een aparte wereld. De bejaarde Reb Bentsion had hem veel verteld. Zij hielden waarschuwingen in over zeer slechte tijden voor de Joden in Europa en Rusland. Hij had hem ook gewaarschuwd voor een kleine rare gek die wereldwijd verwoesting zou aanrichten en voor de meedogenloze moord op miljoenen van hun mede-Joden opdracht zou geven. Maar Solomon had altijd het gevoel dat er meer werd achtergehouden dan onthuld. De laatste tijd hadden ze elkaar meerdere malen in het enorme synagogale gebouwencomplex ontmoet, net als nu, in het appartement van Bentsion.

Toen Solomon al mijmerend het appartement binnen ging, begroette Bentsion hem met, "Shalom mijn jonge vriend. Ja wat je voelt is waar. Ik houd meer achter dan ik je openbaar. Dat wordt mij van Boven geboden. Niet alles kan worden verteld. Er kan ook een dag komen wanneer je de dingen rechtstreeks worden verteld. En ja, misschien ook niet. Wanneer de tijd komt, en je door Boven waardig wordt geacht, zul je horen wat je moet weten. We ontmoeten elkaar omdat ik de opdracht heb gekregen om bepaalde dingen aan jou te openbaren, zodat je de bijzondere taak kunt uitvoeren die de Hemel voor jou bestemd heeft."

Daarmee begon hij de discussie. De bijeenkomst werd afgesloten met de mededeling van Bentsion: "Morgen zul je worden opgeroepen naar het kantoor van Reb Freier. Hij zal je vragen het project van zijn vrouw Recha over te nemen om Joodse jongeren uit Duitsland naar Palestina te zenden. Hij zal je uitleggen wat er gedaan moet worden. Je contactpersoon in Jeruzalem zal een in Amerika geboren vrouw zijn genaamd Henrietta Szold. Ze zal in eerste instantie sceptisch staan tegenover het project en in ieder geval weigeren eraan deel te nemen. Daarom moet je zonder haar beginnen. Ze zal uiteindelijk besluiten je te helpen, en dan wanneer je het niet meer kunt doen zal zij het overnemen. Reb en Recha Freier weten niet dat ze vanuit de hemel worden geleid vanwege dit project en om jou te kiezen om dit te doen. Ze weten niets van onze vergaderingen of zelfs niet dat ik besta. Deze kinderen moeten worden gered, en ze moeten naar het Heilige Land om het te herbouwen, en om ons land weer op te bouwen na.... Maar dit is het doel waarvoor je geboren bent. God zal met je zijn en je helpen te doen wat gedaan moet worden."

"De kinderen moeten worden gered? Ja toch?"

"Je zult zien wat het betekent. We zien elkaar over een week terug. Je bijeenkomst morgen met Rabbi en Recha Freier zal je in tussentijd drukte genoeg geven. Dat is alles voor vandaag."

Solomon was weer terug in de koude winterlucht, er viel sneeuw. Er lag al een goede vijf centimeter op de trottoirs en de straten gevallen tijdens de korte tijd dat hij bij Reb Bentsion was geweest. Zijn hoofd tolde. Een project om kinderen van Duitsland naar Palestina te brengen en juist nu de Britten maatregelen namen om de immigratie aldaar te beperken? Wie is deze Henrietta Szold? Bestemd vanaf de geboorte? Heeft dit te maken met wat zijn oudere mentor hem eerder had verteld over een gek, die aan de macht komt, over treinen van het leven en treinen van de dood? Treinen verhullen en onthullen? Bestemmingen?

Het was alsof honderd puzzelstukjes rondom zijn hoofd wervelden op zoek naar een patroon.

De woorden "Je zult zien wat het betekent" drongen zijn hoofd binnen en herhaalden zich keer op keer. Dit kalmeerde zijn geest, zodat hij zich met zijn dagelijkse zaken kon gaan bezighouden.

Morgen....

Wordt vervolgd.

Geschreven door Yaakov bar Nahman en vertaald uit het Engels door Jadied.
Bron: The hidden Sage.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Tallit is een gebedskleed.

Tefillin zijn gebedsriemen.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.