De Kristalnacht

De treinen van Solomon, deel 9

Bron: Breslev.co.il De Kristalnacht was een anti-joodse pogrom in nazi-Duitsland en Oostenrijk op ...

De Kristalnacht was een anti-joodse pogrom in nazi-Duitsland en Oostenrijk in de nacht van 9 - 10 november 1938. De oorzaak voor de Kristalnacht lag in de moord in Parijs op de Duitse diplomaat Ernst vom Rath, door Herschel Grynszpan, een Duits-geboren Poolse Jood. In een gecoördineerde aanval op de Joodse mensen en hun eigendommen, werden 91 joden vermoord en 30.000 werden opgepakt en naar concentratiekampen afgevoerd. 267 synagogen werden verwoest en duizenden huizen en bedrijven werden geplunderd. Dit werd gedaan door de Bruinhemden van de "Hitlerjugend", de Gestapo, de SA en de SS. De Kristalnacht diende ook als voorwendsel en middel om zonder onderscheid de vuurwapens van de Duitse Joden te confisqueren, om ervoor te zorgen dat zij zichzelf niet meer konden verdedigen.

Hierdoor werden sommige Joden wakker geschud voor de zich ontwikkelende gevaren, maar niet genoeg. Velen kozen ervoor de ogen te sluiten; bleven wachten tot de storm voorbij zou zijn. De geschiedenis laat zien welk een enorme fout die keuze was.

Terwijl de jonge nazi-partij in omvang en kracht groeide, brokkelde het concept van wat het Joodse leven echt is, verder af, totdat het bijna verloren ging. De Reform beweging en de Verlichting eisten hun tol. Tienduizenden Joden verloren elk gevoel van wat Jood zijn werkelijk is. Voor hen was het niet meer dan een saai, kleurloos, en levenloos leven en bepaald geen levend geestelijk leven. Het was verstoken van alles wat het hart en de ziel kan stimuleren. Als er niets meer belangrijk is, er niets meer is om lief te hebben, om te respecteren; dan is er niets dat loyaliteit en een innerlijke band kan doen ontstaan. Daar komt nog bij, dat zelfs het meest elementaire niveau van de Joodse ziel spiritualiteit verlangt, en als "thuis" hun leven verstoken was van spiritualiteit, zouden ze iets wat erop lijkt elders zoeken.

Dit alles resulteerde erin dat talloze Duitse Joden, het jodendom verlieten. Tijdens het uitbreken van de tweede wereldoorlog waren er 10.000 katholieke en protestantse priesters en voorgangers in Duitsland van Joodse afkomst.

Ze hadden de spiritualiteit gezocht, die door de opgedroogde versie van het jodendom, waarin ze waren opgevoed, hen was ontstolen.

Zelfs onder degenen die "Joods waren gebleven" hadden velen de houding aangenomen van: "Wees een Jood in huis en buiten een mens".

Is het een wonder dat God de Engel des Doods losliet met een 'volmacht" om zonder onderscheid te vernietigen? Dit proces en de gruwelijke uitkomst daarvan was één van de meest gruwelijke hoofdstukken uit de menselijke geschiedenis.

Naast de verslechtering van de sociaal-economische situatie in Duitsland, met toenemend politiek radicalisme, in combinatie met de Goddelijke Voorzienigheid, die zich tegen de Joden in Duitsland keerden, en vanwege het grote aantal, die het leven naar de Tora en haar waarden, hadden verlaten, stond alles klaar voor de ...

Holocaust.

Holocaust is het Griekse woord voor offer.

Wordt vervolgd.

Geschreven door Yaakov Bar Nahman, vertaald uit het Engels door Jadied.
Bron: Night of broken Glasss

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Hashgacha pratit is de Goddelijke Voorzienigheid waardoor ons leven geen toevallige gebeurtenissen enz. kent maar dat alles wat er met ons gebeurt en ons overkomt van de Schepper afkomstig is.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.