Neurale Paden

Bron: Breslev.co.il Als je ooit Likutei Halachot hebt gelezen, dat een commentaar is op de Sjoelchan Aroech en dat door de belangrijkste student van Rebbe Nachman, Rav Natan werd geschreven, zul je merken dat de schrijver alles vele malen herhaalt. Daarom bestaat het werk uit acht delen! Maar waarom hebben we al die herhaling nodig? Waarom niet gewoon één keer, en dan is het klaar?

Het antwoord is, dat we herhaling nodig hebben om onze hersenen te veranderen.

Herhaling is de manier waarop we onze neurale paden in de hersenen opnieuw construeren en die paden vertalen in strategieën voor de manier waarop we leven. Ze creëren bijvoorbeeld onze patronen voor depressie en onze patronen voor geluk.

Elke keer als we ons depressief voelen, wordt een patroon in onze hersenen geëtst waardoor het gemakkelijker wordt ons de volgende keer depressief te voelen. Als we ons "depressief worden" willen veranderen dan moeten we een manier vinden om dat patroon vroegtijdig te stoppen, voordat we erin verstrikt raken.

Neurale paden werken net zoals een gewoon pad in het bos. Als mensen een tijd een bospad niet gebruiken, dan zal de natuur al snel bezit nemen van dit pad en kun je niet meer zien dat er ooit een pad is geweest. We kunnen hetzelfde doen met negatieve neurale paden, die er de oorzaak van zijn dat we twijfelen aan Hashem, of ons zorgen maken omdat we niet weten wat er straks in ons leven zal gebeuren.

Na verloop van tijd, zullen deze neurale paden vervagen en verdwijnen, vervangen door alle positieve dingen die we nu in het heden doen. Als we veel met God spreken en zeggen: 'Help me om authentiek te zijn, in het heden te leven, te ademen, help mij niet te luisteren naar kritiek ... Laat me zien hoe ik moet leven! God, wees mijn leidsman en help me om het leven te leven dat U wilt dat ik leef, om contact te hebben met mijn vrouw en mijn kinderen etc etc etc"- dan vormt dit gebed een nieuw neuraal pad.

Oké, het zal dan niet met de eerste keer volledig in onze hersenen worden geëtst wanneer we een uur hitbodedut doen, maar hoe vaker we hitbodedut doen, hoe meer we deze dingen voor onszelf versterken. We zijn net als een man die in een veld met heel hoog gras, voor het eerst probeert een nieuw pad te maken. Al zwetend en zwoegend "etst" hij het eerste pad. Hij buigt al het gras en de distels zijwaarts - maar ze veren voor 75% terug. De volgende keer gaat hij weer, het is nu een beetje gemakkelijker en hij krijgt een beetje minder krassen en struikelt minder vaak en deze keer veert het gras slechts 50% terug. De derde keer is het nog gemakkelijker en het gras veert nog maar 25% terug, tot uiteindelijk het pad klaar is.

Dit is precies wat we doen in het persoonlijk gebed, elke keer als we ons richten op een bepaald onderwerp, proberen we hiervoor een nieuw "pad" van denken te creëren. Dat is nog een reden waarom het zo belangrijk is om een tijd bij hetzelfde onderwerp te blijven, aldus Rav Arush. Hoe vaker we die nieuwe "route" gebruiken door er in het gebed over te praten, hoe sneller het wordt geëtst in onze hersenen, en hoe sneller de oude, negatieve paden in onbruik raken.

Wat het ook is, als we meer inkomen nodig hebben, of een goede gezondheid, of een beter huwelijk, moeten we erop gericht zijn te weten wat onze gevoelens zijn. Velen van ons weten niet eens langs welke neurale paden we al gaan, laat staan welke nieuwe paden we willen creëren! Dus moeten we een tijd bij één onderwerp blijven en moeten onderzoeken wat er gebeurt rondom dit onderwerp.

Vergeet niet, we zijn net als die man die door het veld een pad probeert te maken. Als we ons nieuwe neurale pad elke dag bewandelen, zelfs voor slechts 10-15 minuten per dag, en we niet ontmoedigd raken, zullen we heel snel onze eigen route hebben ontdekt om emuna te hebben, en nemen we onverschrokken actie.

Geschreven door Dr. Psychologie rabbi Zev Ballen en vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: Neural Pathways

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, boven-natuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hitbodedut is een ongestructureerde, spontane en op de persoon gerichte vorm van gebed en meditatie onderwezen door Rebbe Nachman of Breslov. Door hitbodedut krijgt men een persoonlijke relatie met God en een beter begrip van zijn persoonlijke motieven en aspiraties.

Sjoelchan Aroech is letterlijk gedekte, welvoorziene tafel en is het belangrijkste joodse wetboek. Het is geschreven door rabbijn Yosef Karo, die leefde van 1488 tot 1575, westerse jaartelling.