BSD

Relaties

relaties

Slechte ideeën veroorzaken veel schade. Uiteindelijk worden ze ontmaskerd. Dan veroorzaken ze opnieuw schade, juist omdat ze zo volledig in diskrediet zijn gebracht.

Het is het "kind met het badwater" syndroom. Omdat we nu weten dat het idee verkeerd en destructief is, verwerpen we er alles over, alles wat het ogenschijnlijk lijkt, en alles wat het ons eraan doet denken. We vergeten dat het verschil tussen "goed" en "slecht" en tussen "correct" en "fout" vaak genuanceerder is dan deze beslist klinkende woorden suggereren. Zo komen we terecht bij het juiste idee - en de vele verkeerde manieren van het gebruik ervan.

Bijvoorbeeld: een idee dat veel onrecht en lijden door de eeuwen heen heeft veroorzaakt is de gedachte dat sommige mensen intrinsiek beter zijn en meer verdienen dan anderen.

Voor een groot deel van de menselijke geschiedenis, hebben mensen geloofd dat de kleur van je huid je markeert als superieur of inferieur onderdeel van de mensheid; dat het streven om "boven je groep uit te komen" niets minder dan zondig is; dat elke sadistische imbeciel, zittend op een troon, regeert bij de "gratie Gods" en moet worden gehoorzaamd en vereerd.

Het enige wat er ging gebeuren was dat dit alles uiteindelijk uit het raam werd gegooid - om te worden vervangen door een hersenloze, saaie "gelijkheid." We ontmaskerden racisme en despotisme en openden wegen om uit de armoede te komen; maar we vernietigden ook tegelijkertijd menselijke relaties. Beter zijn werd illegaal. "Ik heb je nodig" werd een vies woord.

"Korach was een slimme man," zegt de Talmoed. "Hoe kwam hij ertoe om zo iets stoms te doen?"'

Wie was deze slimme man en wat was het domme wat hij deed? Korach was een neef van Mozes (zijn vader Yitzhar was een jongere broer van de vader van Mozes, Amram). Ongeveer anderhalf jaar nadat de kinderen van Israël uit Egypte kwamen - terwijl ze in de woestijn waren gelegerd - leidde Korach een opstand tegen het leiderschap van Mozes en Aaron. "De hele gemeente is heilig", betoogde hij, en God is te midden van hen. Waarom stellen jullie jezelf boven de gemeente van God?" 1)

Revolutionaire ideeën in de 14e eeuw voor de gewone jaartelling. Korach leefde 850 jaar voor Pericles en liep 3000 jaar vooruit op Paine en Jefferson. Een slimme man die Korach.

Maar wat als Korach zijn zin zou hebben gekregen? Wat wanneer de kinderen van Israël met hem zouden hebben ingestemd en hadden gezegd: "Wat maakt Mozes groter dan ons? Zijn niet alle mensen gelijk geschapen? En als hij iets heeft om ons te leren dat we onszelf niet kunnen leren, waarom kunnen we dan niet als gelijken met elkaar omgaan - wat betekent "'Mozes is onze leraar" en "Mozes is onze Meester in business"? Als men Korachs gelijkheid gedachte had aangehangen, waar zouden we vandaag de dag dan zijn? Waar zou de wereld van vandaag zijn?

Het idee van de ongelijkheid is onsmakelijk voor ons. Immers, het was (en is nog steeds) het idee achter zoveel vervolging en exploitatie van het ene ras door een ander ras, de ene klasse door een andere klasse, het ene geslacht door het andere. Maar in onze doelbewuste kruistocht tegen dit onsmakelijk idee zijn we vergeten dat de ongelijkheid ook verbonden is met de kern van de mooiste, de meest bevredigende en de meest verhelderende facetten van ons leven: onze relaties met elkaar.

Natuurlijk kunnen wij een "partnerschap" vormen die gebaseerd is op een veronderstelde gelijkheid. Maar de meest bevredigende en productieve menselijke relaties worden gevoed door ongelijkheid. Het huwelijk, de leraar-leerling relatie, de ouder-kind relatie - zijn allemaal gegrond op de waardering, "Jij hebt iets dat ik niet heb en dat je mij kunt geven. Ik wil daarvan de ontvanger zijn, en ik ben bereid om ruimte te maken in mijn eigen zijn om het te ontvangen."

Is de gever in de relatie superieur aan de ontvanger? Uiteindelijk zeggen onze wijzen, doet de ontvanger meer voor de gever doet dan de gever voor de ontvanger. Maar het is ook waar dat een ontvanger per definitie zichzelf/haarzelf inferieur beschouwd (althans op bepaalde gebieden) aan de gever. Het is dat gevoel van "minderwaardigheid" - in het chassidisch onderwijs aangeduid als bittul, of "zelfverloochening" - dat de ontvanger echt maakt, en de relatie betekenisvol en productief doet zijn.

Korach was een visionair. Maar zijn visie was te briljant en te gewaagd om de nuances te zien. In zijn ogen, is het leven een vlak terrein. Verschillen tussen individuen zijn parallelle paden die, indien en wanneer zij op elkaar inwerken, dat doen in een in evenwicht gebrachte uitwisseling van geestelijke en/of materiële middelen.

De waarheid van het leven is veel complexer. Alles ligt ten grondslag aan het onderliggende geloof en de overtuiging in onze intrinsieke, goddelijke geschapen gelijkheid. Maar op dit fundament van gelijkheid, stijgen en dalen onze wegen, gevormd door de wens en behoefte. We bereiken hoogten en dalen jegens elkaar. We geven omdat we ons gesterkt voelen door onze zegeningen; we ontvangen omdat we een groot gemis in onszelf voelen dat alleen de ander kan opvullen.

Het maakt niet uit, maar onze wegen verloochenen hun onderliggende gelijkheid. We ontlenen troost aan de wetenschap dat het er is, en dat de glorieuze ongelijkheden van het leven voortkomt, en ons terug leidt naar een onvervreemdbare waarheid: dat we allemaal schepselen van God zijn en allemaal evenveel waard zijn in Gods ogen.

Voetnoot

1) Numeri 16:3.

Door Yanki Tauber Bron: Relationship

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.