BSD

Hoe kan ik gelukkig zijn?

happy

Vraag:

Ik weet dat een Jood wordt verondersteld om altijd vreugdevol te zijn, maar als ik naar mezelf en mijn leven kijk zie ik geen goede reden om gelukkig te zijn. Integendeel, ik heb genoeg redenen om ongelukkig te zijn. Word ik geacht, om door mijn wil, in staat te zijn om gewoon over te schakelen naar gelukkig zijn?

Antwoord:

Ja, we worden geconfronteerd met een aantal zware uitdagingen in het leven, en gevoelens van wanhoop zijn begrijpelijk. Maar we kunnen onze situatie omdraaien. Gelukkig zijn ligt nooit buiten ons bereik.

Dat komt omdat geluk de natuurlijke staat van de mens is. Kijk maar naar een jong kind. Kinderen hoeven niet een strategie te leren om positief te leven, en ze hebben geen reden nodig om gelukkig te zijn. Zij moeten een reden hebben om verdrietig te zijn. Als een kind huilt, vragen we: "Wat is er mis?" Als een kind lacht en speelt en ronddanst in de kamer, vragen we niet: "Wat voor groot feest is er? Waarom ben je gelukkig?" Een kind is standaard blij; als het niet blij is moet er een reden zijn, ze hebben honger of dorst of zijn moe, of hebben aandacht nodig. Maar zolang er niets mis is, is een kind zonder reden blij.

Ergens tijdens het leven veranderen de dingen. We worden ouder en veeleisender, moeilijker te behagen, en we verliezen deze tevredenheid van het kind. Wanneer we afgemat worden door de teleurstellingen van het leven, hebben we een reden nodig om gelukkig te zijn. Als je een volwassene rond ziet lopen met een grote glimlach, vraag je je af: "Wat is er mis met u, waarom lacht u?"

Het verschil is dat een kind niet zelfbewust is. Ze zijn vrij om gelukkig te zijn, omdat ze zich nog niet bewust zijn van zichzelf. Het is pas wanneer we volwassen zijn en meer zelfbewust, dat we ook steeds meer in onszelf gekeerd raken. We hebben zorgen en problemen, onvervulde verlangens en niet-gerealiseerde dromen. Niemand van ons kan eerlijk zeggen dat we het allemaal hebben, en we kunnen altijd redenen vinden om boos te zijn. Maar een kind wordt niet gehinderd door wat hij "mist", dus heeft hij het allemaal. Het gebrek aan zelfbewustzijn van het kind laat het vrij om te genieten van het leven en gelukkig te zijn.

Hoe meer we bezig zijn met ons eigen geluk, hoe verder we weg zijn om het te bereiken. Zodra we vergeten wat we nodig hebben en in plaats daarvan ons concentreren op waarvoor we nodig zijn - het goede dat we voor anderen kunnen doen in plaats van het goede dat we voor onszelf willen hebben - kan onze kinderlijke vreugde terugstromen en zijn we blij.

Dit is de focus van het vreugdevolle Purimfeest: een tijd om giften aan vrienden te geven, donaties aan de armen, om te zeggen l'chaim (= op het leven), loskomen van de greep op onszelf en God danken voor het feit dat we leven. Zelfs in de donkerste tijden, door ons steeds te richten op onze missie in plaats van ons te richten op onszelf, kunnen we toegang krijgen tot onze innerlijke vreugde.

Geluk is niet ergens daar buiten; het bevindt zich bij ons vanbinnen, in dat deel van ons, dat voor eeuwig jong is en altijd geeft: onze ziel.

How Can I Be Happy door Aron Moss

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.