BSD

Wat is een Tzaddik?

Hij is helemaal een mens

tzaddik

Vaak noemen mensen iemand een tzaddik simpelweg omdat hij een uitzonderlijk goed mens is. Dan zijn er momenten dat ze iemand ontmoeten die een spirituele superheld is, iemand die meer een engel dan een mens is, en ze zeggen: "Nu dat is een tzaddik!"

Toch is het meest bijzondere aan een tzaddik dat hij echt de meest menselijke van de mensen is.

Tzaddik צדיק is een vorm van het Hebreeuwse werkwoord צדק [TzDK], waarvan de betekenis is van te doen wat juist en rechtvaardig is. Gewichten die correct zijn gekalibreerd worden "moznei tzedek" genoemd. De rechter wordt aangespoord om, "Tzedek, tzedek na te treven!" Hetgeen betekenis: wat wat verkeerd was moet worden rechtgezet, hetgeen werd gestolen moet worden teruggegeven aan de eigenaar, de onschuldige mag niet lijden, en degenen die de schade heeft veroorzaakt wordt gecorrigeerd zodat ze zullen terugkeren om goed te doen. Tzedek betekent alles zo te maken zo als het zou moeten zijn.

Evenzo is de persoonlijkheid van de tzaddik gekalibreerd om naar de originele specificaties van de Fabrikant, zodat alles hij is zoals zijn Schepper meende dat hij moest zijn, en alles wat hij wil is wat zijn Schepper verlangt. Een tzaddik is degene die de oorspronkelijke opvatting van de Schepper over de mens belichaamt.

Wat betekent dat de tzaddik is een mens net als wij allemaal. De tzaddik voelt pijn en plezier. Hij grijnst, hij glimlacht, hij huilt en lacht. Hij lijdt bitterheid van de geest, en hij danst met vreugde. Soms trilt zijn hart van liefde, en op andere momenten branden zijn aderen van verontwaardiging. Hij is gefrustreerd wanneer hij faalt, opgetogen bij succes; hij verlustigt zich in de viering van het leven, en treurt wanneer hen die hij liefheeft afwijken. Omdat al deze dingen zijn opgenomen in het karakter van de mens zoals God hem maakte, en dus zijn zij ook goddelijk.

Net als wij allemaal, moet de tzaddik eten en slapen. Hij moet de tijd nemen voor ontspanning, en hij geniet van het gezelschap van anderen. Maar hij doet dit alles op een hogere manier, een goddelijke manier. Omdat, aan de tzaddik, er is niets is dat "gewoon is." Alles is met een doel; in alle dingen ziet hij betekenis. Voor de tzaddik is alles wat bestaat een middel om aangesloten te zijn op een oneindige God.

Dit is dus een tzaddik: iemand waarin we ons ware zelf zien, die ons in staat stelt om te beseffen dat ieder van ons in wezen goddelijk is. En dus gewoon door er te zijn, maar vooral door onze binding met hem, ons verbindt aan God, die in ieder van ons ademt.

Door Tzvi Freeman

Bron: Tzaddik

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer