BSD

Wat is Kabbala? Deel I

De ziel van het Jodendom

kabbala

In je lichaam ademt een persoon-een ziel. In het lichaam van de uitoefening van het jodendom ademt een innerlijke wijsheid: de ziel van het jodendom. Wij noemen het vaak "Kabbala", wat "ontvangen" betekent. Net zoals uitoefening van het jodendom wordt ontvangen door middel van een ononderbroken, oude traditie van de openbaring op de Sinaï, zo is zijn ziel.

Kabbala is dan de ontvangen wijsheid, de inheemse theologie en kosmologie van het jodendom.

Een andere naam voor kabbala - een veel meer onthullende - is "Torat ha-Sod." Gewoonlijk wordt dit verkeerd vertaald als "de geheime leer". De juiste vertaling, echter bevat de tegenovergestelde betekenis: "de leer van het geheim."

"De geheime leer" betekent dat we proberen iets te verbergen.

"De leer van het geheim" betekent dat we proberen om iets te leren, te openen en iets wat verborgen is te onthullen.

Nu, zou je kunnen zeggen, als het geheim wordt onderwezen, is het niet langer een geheim. Een geheim dat onthuld is, schijnt een contradictio in terminis te zijn.

Dat zou zo zijn als we een kunstmatig geheim, een geheim dat alleen een geheim is omdat het is gehuld in geheimzinnigheid, bespraken, omdat anderen niet willen dat je het zou vinden. Echte geheimen, zelfs wanneer die werd onderwezen, uitgelegd, geïllustreerd, geanalyseerd en geïntegreerd in je bewustzijn, blijfven net zo mysterieus als voorheen. Nee - nog mysterieuzer, want zoals het eiland van kennis zich uitbreidt, zo ook het strand op de oneindige zee van het onkenbare.

Het leven wemelt van zulke geheimen: Wat is liefde? Wat is de geest? Wat is leven? Wat is existentie? Hoe komen ze tot aanzijn? Van waar komen ze te voorschijn? Wat is je ziel, de persoon in je lichaam? Je ervaart al deze dingen elk moment. Ze zijn jou. En toch, hoe meer je in de diepten van hun geheimen staart, hoe dieper hun wateren worden.

De diepste van alle geheimen zijn die het best bij iedereen bekend zijn, dat wat we leren als kleine kinderen, het voor lief nemen voor de rest van ons leven, het dagelijkse leven - en toch nooit in staat zijn om dit te ontrafelen en te begrijpen met onze cognitieve geest.

Er is. Dingen zijn. Ik besta. Ik leef. Levend is niet dood. Duisternis is niet licht. Er is dat wat groter is dan ik.

Kabbala stort zich in deze geheimen en trekt hun diepte in naar het licht. Het verschaft metaforen, gelijkenissen en begrip. Het geeft licht en opent onze ogen. Het inspireert en begeleidt ons om deze wijsheid voor genezing en groei in het dagelijks leven te gebruiken. Dat is de reden waarom de ervaring van het leren van Kabbala er één is van "Ja! Ik kende deze waarheid al die tijd! Mijn hart wist het, maar mijn mond was niet in staat om het uit te spreken!" De waarheden van de Kabbala behoren toe aan elk levend wezen.

Toch, het meeste van allemaal, geeft Kabbala een gevoel van het hiernamaals; de kennis van datgene wat niet gekend kan worden, de wijsheid van het mysterie, het begrip dat we niet begrijpen. Kabbala is de kennis van de verwondering.

Waarom is Kabbala zo geheim?

kabbala Het aanleren van een geheim is vol gevaren. De student is in gevaar, want hij kan geloven dat hij het echt begrijpt. Een mysterie kan nooit worden gepresenteerd zonder de verpakkingen van metaforen en gelijkenissen. Misschien begrijpt de student de verpakkingen, maar faalt erin om de inhoud ervan te ontrafelen, als iemand die op de schil kauwt en het fruit binnenin weggooit.

De leraar is in gevaar, want hoe kan hij weten of hij echt begrepen wordt? Hij zal veel studenten onderwijzen, zijn ideeën zullen gepopulariseerd worden, hun essentie zal verloren gaan en hun betekenis zal worden verdraaid tot in het tegendeel van zijn bedoeling.

De Kabbala zelf is in gevaar, want zodra het zijn integriteit verloren heeft, is het onmiddellijk niet langer "de ontvangen wijsheid." Het kan verstandig zijn, het kan mooi zijn, maar het is niet langer Kabbala.

Dat is de reden waarom, voor het grootste deel van de tijd, dat de Kabbala door de leraar, in het grootste vertrouwen, werd doorgegeven aan geselecteerde en vertrouwde studenten. Toen het werd geschreven, waren de geschriften doelbewust cryptisch en geheimzinnig, in gefluisterde raadsels, parabels en verduisterde toespelingen. Soms moesten beperkingen worden herbevestigd om voor allen het bestuderen van de Kabbala te censureren, behalve voor een klein select groepje.

Alleen in de afgelopen honderd jaar zijn grote leraren begonnen om deze waarheden openlijk te onthullen. De chassidische meesters openbaarden een licht en voorzagen het van een set metaforen die het mogelijk maakten om al dat licht te benaderen, en brachten daarmee de Kabbala in het domein van zelfs de eenvoudigste ziel.

Toch is een gids onmisbaar en grote zorg moet eraan worden besteed om de zuiverheid van de leer te behouden.

Wie is die gids? Hoe weet je dat je zuiver water ontvangt, rechtstreeks uit de originele bron?

Want één ding staat vast, zuiver water weerspiegelt helder en klaar. Als het leven van de leraar zijn leringen niet reflecteert, dan is zijn water onrein.

Vervolgens weet dat, tot de Messias komt, de weg nooit zonder strijd is. Als de lering gemakkelijk tot je komt, dan is het niet de binnenste leer.

En ten derde: Het is waar dat je niet Joods hoeft te zijn om de zoete wijn van de Kabbala in te drinken of om zijn helende wegen te leren. Maar de ziel van de Kabbala is anders dan een menselijke ziel - nooit kan het worden losgescheurd van het lichaam, want het huwelijk van ziel en lichaam is compleet. Joodse praktijk en Kabbala zijn één. Als je wordt verteld, "Dit heeft niets met het jodendom te maken," dan vertellen ze een leugen.

Hoe kan het leren van Kabbala mij helpen?

Kabbala is een aspect van de Tora en Tora betekent "begeleiding" of "instructie." Alles in Kabbala is bedoeld als een instructie voor het leven. We bestuderen Kabbala niet alleen om hoogte te bereiken, maar ook omdat we zijn inspiratie in het dagelijks leven nodig hebben, en omdat het ons richting en praktische begeleiding geeft.

Kabbala biedt een kosmische dimensie voor de problemen van het dagelijks menselijk leven. Ziekte is een weerspiegeling van het liefdesverdriet van de goddelijke aanwezigheid van het Oneindige Licht. De uitdagingen in het leven zijn de vonken die verloren gingen in de oer scheppingsdaad, en die naar je toekomen om te worden gerepareerd en verheven. Je leven is een missie, waarin je wordt geleid naar de goddelijke vonken die uniek behoren tot je ziel, waarvoor je ziel vele malen is terug gekeerd naar deze wereld totdat ze allemaal verzameld zullen zijn.

Inzicht in de kosmische dimensie betekent dat niets in het leven triviaal is. Alles heeft betekenis. Alles beweegt zich in de richting van één doel, met één bestemming. Inzicht veroorlooft je die uitdagingen aan te gaan en om de reis van je ziel te voltooien.

Waarin verschilt Kabbala van andere spirituele leringen?

Er zijn veel wijze spirituele leringen onder de volkeren in alle delen van de wereld. In hun praktijk, vinden mensen transcendentie van de materiële wereld, verlichting en sereniteit.

De focus van Kabbala is niet gericht op rust. Evenmin is het op transcendentale verlichting geconcentreerd. Het voorziet daar ook in, maar als een middel en niet als een doel. Het doel van Kabbala is geïnspireerde actie. Welke wijsheid de Kabbalist ook verkrijgt, ongeacht de staat van extase of mystieke eenheid waartoe hij of zij stijgt, het eindresultaat zal altijd een daad van schoonheid in de fysieke wereld zijn.

Of om het anders te zeggen: Veel leerkrachten zullen je vertellen goede daden en handelingen van vriendelijkheid te doen, want dat is een steen langs de weg naar hoger bewustzijn. De Kabbalist zal je vertellen dat op het moment van die goede daad, je er al bent. De daad zelf is je doel, waartoe een hoger bewustzijn je moet leiden.

Voor de Kabbalist, is het ultieme paradijs hier en nu, omdat het Oneindige Licht hier en nu is, en meer dan enige geestelijke wereld, dit is waar het Oneindige Licht naar smacht om ontdekt te worden. Onze taak is om de schil te pellen om dat licht binnen elk fysiek artefact van onze wereld te openbaren. Niet om alleen onszelf te verlichten, maar elk levend wezen, en zelfs de inerte materie van onze wereld.

Wordt vervolgd.

Door Tzvi Freeman

Bron: Kabbala.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Alle tekeningen in dit artikel zijn van de hand van
© Natalia Kadish.

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.